Commissies

Naast het bestuur zijn diverse commissies actief:

De muziekcommissie kiest het repertoire van Sjans en bestaat naast dirigent Jos Marcus uit Hilde Arts en Mirjam van Gent.

De concertcommissie organiseert de concerten en optredens en bestaat uit Jeannet Alberts en Ineke Gelling. Bent u geïnteresseerd in een optreden van Sjans in uw bejaarden- of verzorgingstehuis? Neem dan contact op met  Jeannet of Ineke door een email naar koorsjans@gmail.com.

De kleding- en regiecommissie verzorgt de kleding en presentatie van onze optredens, soms met behulp van een professionele koorregiseur. De commissie bestaat uit Gea Gunnink en Hester Schildkamp.

De PR-commissie verzorgt de publiciteit rondom optredens, ledenwerving en onderhoudt de website. De commissie bestaat uit Sandra Binnendijk en Patty Scholma.

De kascommissie controleert de jaarlijkse financiële verantwoording en bestaat uit Alexa Beets en Margriet van der Meer.

De repetitiedagcommissie organiseert de repetitiedag. Deze commissie bestaat uit Bea Meindertsma en Ina Moek.

Het muziekarchief wordt beheerd door Janny Wilms.