Commissies

Naast het bestuur zijn diverse commissies actief:

De muziekcommissie kiest het repertoire van Sjans en bestaat naast dirigent Jos Marcus uit Joke Venema, Margreet Meijling en Hilde Arts.

De concertcommissie organiseert de concerten en optredens en bestaat uit Jeannette Pilon (tel. 050-3133182), Hester Schildkamp (050-5269887) en Ineke Gelling (tel. 050-5715343). Bent u geĆÆnteresseerd in een optreden van Sjans in uw bejaarden- of verzorgingstehuis? Neem dan contact op met Jeannette, Hester of Ineke of mail naar koorsjans@gmail.com.

De kleding- en regiecommissie verzorgt de kleding en presentatie van onze optredens, soms met behulp van een professionele koorregiseur. De commissie bestaat uit Alexa Beets, Gea Gunnink en Hester Schildkamp.

De PR-commissie verzorgt de publiciteit rondom optredens, ledenwerving en onderhoudt de website. De commissie bestaat uit Marian van Ark en Patty Schotma.

De kascommissie controleert de jaarlijkse financiƫle verantwoording en bestaat uit Ineke Gelling en Tineke van der Meij.

De repetitiedagcommissie organiseert de repetitiedag in 2019. Deze commissie bestaat uit Bea Meindertsma en Marjon de Bie.

Het muziekarchief wordt beheerd door Janny Wilms.